Disclaimer

Aan de inhoud van de webpagina’s van het Radboudumc Amalia kinderziekenhuis is de grootst mogelijke zorg besteed. Toch kan de organisatie op geen enkele wijze instaan voor de juistheid of volledigheid van de informatie. Aan de inhoud van de website kunnen dan ook geen rechten worden ontleend. Het Radboudumc Amalia kinderziekenhuis aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid die zou kunnen voortvloeien uit de inhoud van haar website.

Links

Op de webpagina’s van het Radboudumc Amalia kinderziekenhuis bevinden zich links naar externe websites. Het Radboudumc Amalia kinderziekenhuis is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze websites. Ook niet voor de privacybescherming op die pagina’s, of voor de diensten die zij eventueel aanbieden.

Linken naar pagina’s van het Radboudumc Amalia kinderziekenhuis is toegestaan op voorwaarde dat dit de goede naam van de organisatie niet aantast. Ook mag niet de suggestie bestaan dat het Radboudumc Amalia kinderziekenhuis toestemming verleende waar dat niet het geval is. De juiste link is: www.radboudumc.nl/amaliakinderziekenhuis, met als officiële beschrijving Radboudumc Amalia kinderziekenhuis.

Doorlinken naar pagina’s binnen de site van het Radboudumc Amalia kinderziekenhuis is toegestaan onder bovengenoemde voorwaarden.

Auteursrechten

Op de inhoud van de webpagina’s van het Radboudumc Amalia kinderziekenhuis en op het eigen logo rusten auteursrechten. Deze behoren toe aan de organisatie. Niets uit deze website mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar worden gemaakt, in enigerlei vorm of wijze, hetzij electronisch, mechanisch, door fotokopieën, opname of enige andere manier. Dit is alleen toegestaan na voorafgaande schriftelijke toestemming van het Radboudumc Amalia kinderziekenhuis.

Cookiewetgeving

De Nederlandse cookiewetgeving schrijft voor dat gebruikers van Nederlandse websites toestemming moeten geven voor het gebruik van cookies. Cookies zijn hele kleine bestanden die bij een bezoek aan een website tijdelijk op de harde schijf van uw computer worden geplaatst. Het Radboudumc Amalia kinderziekenhuis gebruikt deze cookies om het gebruiksgemak van de site te verbeteren.

De website van het Radboudumc Amalia kinderziekenhuis maakt gebruik van twee soorten cookies:

  • Functionele cookies zijn technisch noodzakelijk om bijvoorbeeld uw voorkeursinstelling van taalgebruik of lettergrootte te onthouden. Voor deze cookies is geen toestemming vereist. U kunt functionele cookies niet uitschakelen.
  • Analytische cookies gebruiken we voor het verzamelen en analyseren van gegevens over het bezoek aan onze website, zoals klikgedrag, bezoektijdstip en bezoekfrequentie. We gebruiken deze gegevens om www.radboudumc.nl/amaliakinderziekenhuis te verbeteren en aan te passen aan gebruiksvoorkeuren. U kunt het gebruik van deze cookies weigeren via de instellingen van uw browser.

Bescherming persoonsgegevens

Het Radboudumc Amalia kinderziekenhuis houdt zich aan de Wet bescherming persoonsgegevens en gaat vertrouwelijk om met de gegevens die door middel van cookies worden verzameld. Bezoekers van onze website blijven anoniem.

 

Wij gebruiken cookies om het gebruik van deze website te vergemakkelijken. Bezoek je onze website, dan ga je akkoord met deze cookies.